Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Hồng

Xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
02273883230
c2namhong.phonggdtienhai@thaibinh.edu.vn